Rapporter

Innkjøp i Hjelmeland kommune

Publisert: 16.04.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Vi finner en rekke brudd på lov om offentlige anskaffelser. Det er behov for å styrke innkjøpskompetansen i kommunen.

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke Hjelmeland kommunes organisering av innkjøpsfunksjonen, innkjøpsstrategi i forhold til lokale leverandører, innkjøpskompetanse, bruk av rammeavtaler og å identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester.

Vi finner:

  • Ved innkjøp i Hjelmeland kommune er det en rekke brudd på Lov om offentlige anskaffelser.
  • Det er behov for å styrke kompetansen om innkjøp i administrasjonen.
  • Kommunens innkjøpsreglement er ikke oppdatert etter lovendringene pr 01.01.2017.  Dermed er heller ikke Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter tatt inn i reglementet.
  • Kommunen har inngått samarbeid med Innkjøpsassistanse Vest, og har gjennom dette arbeidet inngått en rekke rammeavtaler. Dette samarbeidet effektiviserer innkjøpsprosessene betydelig.