Rapporter

Informasjonssikkerhet

Publisert: 25.11.2021 Oppdatert: 10.12.2021

Fylkeskommunen har utarbeidet flere nye rutiner som høyner kvaliteten på informasjonssikkerhetsarbeidet. Det gjenstår arbeid med å forankre og tydeliggjøre ansvaret for informasjonssikkerhet ut i enhetene.

.