Rapporter

Innkjøp i Lund kommune

Publisert: 18.04.2018 Oppdatert: 24.05.2023

Vi finner betydelige brudd på regelverket og kommunens reglement er ikke oppdatert etter lovendringene.

 

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke Lund kommunes organisering av innkjøpsfunksjonen, innkjøpstrategi i forhold til lokale leverandører, innkjøpskompetanse, bruk av rammeavtaler og å identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester.

Vi finner:

  • Ved innkjøp i Lund kommune er det betydelige brudd på lov om offentlige anskaffelser.
  • Kommunens innkjøpsreglement er ikke oppdatert etter lovendringene pr 01.01.2017.  Dermed er heller ikke forskriften om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter tatt inn i reglementet.
  • Lund kommune har ingen sentral ressursperson eller dedikert medarbeider til innkjøpsområdet.
  • Kommunen har inngått samarbeid med Innkjøpsassistanse Vest, og har gjennom dette arbeidet inngått en rekke rammeavtaler. Dette samarbeidet effektiviserer innkjøpsprosessene betydelig.