Rapporter

Integrering av flyktningar

Publisert: 07.09.2020 Oppdatert: 08.09.2020

Blant dei busette dei seinare åra har fleire enn tidlegare høgare utdanning frå heimlandet. Dette slår positivt ut på norskprøve-resultata og fleire kjem seg ut i arbeid eller utdanning etter avslutta introduksjonsprogram.

.