Rapporter

Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy Kommune

Publisert: 08.02.2023 Oppdatert: 13.02.2023

Karmøy kommune har delegert sin myndighet i henhold til havne- og farvannsloven til Karmsund havn IKS siden 1992. I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt utvalgte sider av Karmsund Havns virksomhet for å bringe større klarhet og supplere allerede foreliggende faktagrunnlag i saken som omhandler kommunale kaianlegg i Karmøy og salg av utvalgte eiendommer.

.