Rapporter

Kompensasjonsordning

Publisert: 06.04.2020 Oppdatert: 06.04.2020
Forskriftene som regulerer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. I tillegg har regjeringen lagt frem et forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter.

Kompensasjonsordninger for kultur, frivillighet og idrett

Stortinget vedtok forrige uke kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett. Kulturdepartementet har nå forskriftene for ordningene klare.

I forskriftene er blant annet vilkår for å komme inn under ordningen, hvilke utgifter som kompenseres, tildelingskriterier, hvilke krav som stilles til søkeren og hvilke krav som stilles til dokumentasjon nærmere regulert.

Les mer om forskriften her.

Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter

Regjeringen presenterte 2. april et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

Les mer om regjeringens forslag her.