Rapporter

Kontrakts- og leverandøroppfølging

Publisert: 14.11.2022 Oppdatert: 15.11.2022
Innføring av eige avtalehandteringssystem, vil gi kommunen betre oversikt og kontroll. Kommunen har tilfredsstillande rutinar for fakturahandsaming, men manglar rutinar for å følgje opp seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontraktar.
.