Rapporter

Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med koronapandemien

Publisert: 15.06.2021 Oppdatert: 05.07.2021
Kommunen har håndtert koronapandemien på en god måte, men er sårbar når det gjelder behov for ekstra bemanning ved kriser.
.