Rapporter

Kvalitet i helse- og omsorgstjenester

Publisert: 28.11.2019 Oppdatert: 17.01.2020

46 prosent av pleie- og omsorgsmottakerne er under 50 år.

 

.