Rapporter

Oppfølging av henvendelser

Publisert: 19.05.2021 Oppdatert: 03.06.2021
Innbyggerne er godt fornøyd med kontakten med kommunen totalt sett, men vi finner noen forskjeller mellom tjenesteområdene.
.