Rapporter

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 13.02.2020

Kvitsøy kommune iverksetter ulike tiltak for å tilpasse undervisningen til elever, men det kan stilles spørsmål om skolen i enkelte saker burde iverksatt tiltak  på et tidligere tidspunkt.

.