Rapporter

Lærlingeordningen Rogaland fylkeskommune

Publisert: 15.10.2020 Oppdatert: 30.10.2020
Det har vært en økning i antall lærlinger som fullfører et fagbrev. Oppfølgingen av selvstendige lærebedrifter kan styrkes for å skape like vilkår for lærlingene og lærebedriftene.
.