Rapporter

Oppfølging av henvendelser til kommunen

Publisert: 27.11.2020 Oppdatert: 02.02.2021

Innbyggerne er godt fornøyd med kontakten med kommunen totalt sett, men de er minst fornøyd med kontakten med avdeling for Plan, bygg og eiendom.

 

.