Rapporter

Oppfølging av politiske og administrative vedtak

Publisert: 07.09.2022 Oppdatert: 03.05.2023

Kvitsøy kommune har i hovedsak har et betryggende system for vedtaksoppfølging.

.