Rapporter

Plan og forvaltning

Publisert: 03.04.2023 Oppdatert: 17.04.2023
Kommunen har over tid hatt manglende kapasitet til å oppdatere rutiner, systemer, register og lignende. Stikkprøvekontroll avdekker flere saker som ikke er fakturert. 
.