Rapporter

Planarbeid

Publisert: 31.01.2023 Oppdatert: 01.02.2023
​Over lengre tid har Sveio kommune hatt utfordringar med å halda ønskja framdrift i takt med vedtekne Planstrategi, men hausten 2022 er det satt i verk fleire tiltak for å auka kapasiteten.
.