Rapporter

Pleie og omsorg i Hå kommune

Publisert: 19.06.2019 Oppdatert: 23.09.2019

Viktige steg er tatt for å gjøre det enklere for eldre å bli boende hjemme i alderdommen, men mer kan gjøres for at eldre skal bli mest mulig selvhjulpne i eget hjem.

.