Rapporter

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge i Sandnes

Publisert: 11.10.2023 Oppdatert: 03.01.2024

De fleste brukerne er fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Et fellestrekk hos mindretallet som opplever liten effekt av oppfølgingen, er at de savner en tydelig plan og struktur for oppfølgingen. Over 40 prosent av tiendeklassingene i Sandnes vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter.

.