Rapporter

Brukere med omfattende helse- og omsorgstjenester

Publisert: 24.05.2022 Oppdatert: 17.08.2022
Tjenestemottaker involveres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester, men kommunen bør styrke dokumentasjonen av brukermedvirkningen.
.