Rapporter

Ressurskrevende brukere

Publisert: 24.05.2022 Oppdatert: 01.07.2022
Tjenestemottaker involveres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester, men kommunen bør styrke dokumentasjonen av brukermedvirkningen.
.