Rapporter

Arbeid med innsparinger i Strand kommune

Publisert: 04.05.2023 Oppdatert: 30.05.2023

Hvordan jobber Strand kommune for å finne mulige innsparingstiltak og hvordan vurderer de konsekvensene av tiltakene?

.