Rapporter

Avvik, rapportering og læring

Publisert: 15.06.2022 Oppdatert: 20.06.2022
Kommunen har system og rutiner for å behandle avvik. Terskelen for å melde avvik bør bli lavere, for å kunne bruke avvikssystemet til læring og forbedring.
.