Rapporter

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole Tysvær kommune

Publisert: 28.02.2023 Oppdatert: 23.03.2023
Handlingsveileder i BTI  er ikke godt nok kjent i virksomhetene som jobber med barn og unge i kommunen. Som en konsekvens opplever flere barnehage- og skoleansatte at de er usikre på hvordan de skal håndtere en bekymring for et barns utvikling/ omsorgssituasjon.
.