Rapporter

Kompetanse og rekruttering

Publisert: 28.09.2022 Oppdatert: 03.10.2022
Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, anbefaler Rogaland Revisjon å vurdere hva som kan gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.
.