Rapporter

Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddet

Publisert: 25.04.2022 Oppdatert: 28.04.2022

Smitteutviklingen i Bærum har under hele pandemien vært under kontroll, og smitteutbrudd er blitt slått ned gjennom bruk av lokal forskrift, oppbygging av betydelig TISK-kapasitet, regionalt samarbeid og andre lokale smitteverntiltak. Omfattende smitteutbrudd i enkelte sykehjem har ført til flere koronarelaterte dødsfall i Bærum enn i flere andre storbykommuner. 

.