Rapporter

Kritisk kompetanse

Publisert: 05.11.2021 Oppdatert: 24.11.2021
I hovudsak har Suldal kompetansen som trengst, men kommunen manglar fastlegar og slit med å fylle sjukepleiarvikariat. Kommunen manglar óg vernepleiarar og helsesjukepleiarar.
.