Rapporter

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

Publisert: 28.02.2022 Oppdatert: 29.04.2022

Fornøyde ungdommer, brukermedvirkningen er godt ivaretatt, men organiseringen av feltet fungerer ikke så godt.

.