Rapporter

Overføring av fylkesveiadministrasjonen

Publisert: 17.04.2023 Oppdatert: 18.04.2023
Overføringen av fylkesveiadministrasjonen har fungert nokså bra, men veireformen har økt utgiftene på samferdselsfeltet, bidratt til å splitte opp fagmiljøene, og skjerpet konkurransen om fagfolkene
.