Rapporter

PPT og oppfølging av barn og unge med atferds-, sosiale- og emosjonelle vansker

Publisert: 04.03.2020 Oppdatert: 27.11.2020

Flere av skolene mangler kompetanse knyttet til å håndtere barn og unge med atferdsvansker, sosiale og emosjonelle vansker. Kommunen har en god del kompetanse på feltet, men utnyttelsen av den samlede kompetansen kan bli bedre.

 

.