Rapporter

Språkopplæring for innvandrere, Sandnes kommune

Publisert: 17.03.2023 Oppdatert: 20.03.2023
Resultatene på norskprøvene er gode, og brukertilfredsheten høy. Kommunen har imidlertid ikke fulgt opp sin egen plan for integreringsarbeidet med statusrapporter og jevnlige revisjoner, utfra prioriterings- og ressurshensyn.
.