Rapporter

Styring og kontroll med investeringsprosjekt

Publisert: 10.11.2022 Oppdatert: 10.11.2022
Kommunen har tilfredsstillande rutinar, som sikrar god kontroll på økonomi og framdrift i investeringsprosjekt, men manglar rutinar for vurdering av behov og ulike alternativ for investeringar.
.