Rapporter

Vedlikehold

Publisert: 27.09.2022 Oppdatert: 28.09.2022
Kommunen har god kontroll på drift og vedlikehold av kommunalt vann og avløpsnett, men har ikke tilfredsstillende tilsyn med spredt avløp.
.