Rapporter

Fagskolen Rogaland

Publisert: 20.02.2020 Oppdatert: 25.02.2020

Mange fagskolestudenter har behov for utvidet tid. Tar vi med de som fullfører på utvidet tid i tillegg til de som fullfører på normert tid, blir andelen som gjennomfører 87 %.

.