Rapporter

Haugalandspakken

Publisert: 25.11.2021 Oppdatert: 14.03.2022

Flere har vært pådrivere for å sikre faglig gode prosjekter i Haugalandspakken, men vi savner både ett overordnet blikk for hvilke prosjekter som best hadde løst de trafikale utfordringene på Haugalandet, samt en økonomisk oversikt og kontroll.

.