Rapporter

Investeringer - Analyse og beslutningsgrunnlag

Publisert: 20.04.2022 Oppdatert: 27.04.2022
Fylkeskommunen har tilfredsstillende styringsredskaper for investeringsprosjekter, men skolene er ut til å ha hatt for sterk innflytelse på «egne» utbyggingsprosjekter.

.