Rapporter

Kompetanse - samhandling og nyttiggjøring

Publisert: 15.04.2021 Oppdatert: 09.09.2021

Fylkeskommunen har et uutnyttet potensial når det gjelder bruk kompetanse på tvers av avdelinger og enheter. En bedre oversikt over kompetansen vil være et riktig skritt i retning mer kompetansedeling.

.