Rapporter

Tilrettelagt opplæring til elever med omfattende og sammensatte læringsvansker

Publisert: 01.09.2022 Oppdatert: 07.09.2022
Skolene tilrettelegger undervisningstilbudet for elever på tilrettelagt opplæring på en god måte, men samarbeidet med PPT begrenses av kapasitetsutfordringer i PP-tjenesten.
.