Rapporter

Håndteringen av koronautbruddet

Publisert: 18.06.2021 Oppdatert: 05.07.2021

Sandnes har håndtert koronapandemien på en meget god måte, til tross for at en ikke så for seg en krise av et slikt omfang i planverket.

.