Rapporter

Kommunens tjenester til innbyggere med rus og psykiske helseproblemer

Publisert: 10.12.2021 Oppdatert: 13.12.2021
Mestringsenheten har høy grad av brukerinvolvering og når ut til stadig fler med relativt få ressurser
.