Rapporter

Personvernreglene

Publisert: 28.01.2022 Oppdatert: 28.01.2022

Sandnes kommune har rutiner for å ivareta personvernkrav, som i stor grad blir fulgt. Men kommunen bør i større grad risikovurdere digitale løsninger og sikre at systemer har behandlingsprotokoll.  

.