Rapporter

Tidlig innsats

Publisert: 13.12.2019 Oppdatert: 17.01.2020

Barnehagene jobber godt med tidlig innsats. Skolene identifiserer i stor grad elever med faglige vansker, men det er skoler som i større grad kan iverksette tiltak og intensiv opplæring på et tidligere tidspunkt.

 

.