Rapporter

Siste fase av koronahåndteringen – massevaksinasjon og normalisering

Publisert: 12.06.2024 Oppdatert: 12.06.2024

I denne rapporten har vi undersøkt hvordan massevaksinasjonen fungerte i Stavanger kommune. Vi har også sett nærmere hvordan kommunen har gått over fra en situasjon med forhøyet beredskap til en ordinær driftssituasjon. Prosjektet ble bestilt av kommunedirektøren.

.