Rapporter

Teknikk- og miljøetaten i Sokndal kommune

Publisert: 28.09.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Etaten har stått i en svært krevende situasjon de siste årene.

Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere bemanning, kapasitet og kompetanse ved teknikk- og miljøetaten i Sokndal kommune. 

Det har vært mangelfull behandling og fremdrift i en rekke saker som har vært behandlet av teknikk- og miljøetaten. Undersøkelsen vår viser at dette har vært symptomer på et mer omfattende sykdombilde, for å bruke en slik metafor. Etaten har i de siste årene vært i en permanent unntakstilstand, som etterhvert har blitt en slags normaltilstand. 

Vi går nærmere inn på disse forholdene i rapporten. 

Det har kort sagt vært gode grunner til at etaten har fungert dårlig, men dette har ikke vært fullt ut forstått i kommunen. Derfor har heller ikke forsøkene på symptomlindring fungert etter planen. 

Fremover blir det derfor viktig å ta tak i de grunnleggende årsakene til problemene, slik at det skapes gode rammebetingelser for at etaten kommer seg på fote igjen, og slik at brukerne blir møtt av en god og effektiv etat. 

Etaten har allerede tatt tak i en del av disse utfordringene, men det er fremdeles mye som gjenstår, og den positive utviklingen vi har sett i sommer, er skjør. Etter vår vurdering trenger etaten et løft for å komme over «kneika», og for å gjenvinne tilliten i lokalsamfunnet. 

I rapporten oppsummerer vi hva vi mener bør gjøres for at etaten skal få til en varig bedring.