Rapporter

Tidlig innsats Sokndal kommune

Publisert: 21.02.2022 Oppdatert: 10.03.2022
Skolen venter for lenge med å gripe fatt i bekymringer, og kommer sent i gang med tiltak. Også i barnehagene finner vi indikasjoner på at noen ansatte kan være tilbøyelige til å «vente og se», og at barnet involveres for sent i bekymringssaker.
.