Rapporter

Effekt av skjenkeregler

Publisert: 17.09.2019 Oppdatert: 08.10.2019

Skjenkekontrollen har målrettede kontroller, men antallet inndragninger er kraftig redusert, noe som kan indikere at skjenkestedene, i samråd med kommunen og politiet, har blitt flinkere til å følge skjenkereglene.

.