Rapporter

Evaluering av Storhaug Unlimited

Publisert: 01.10.2021 Oppdatert: 06.10.2021
For relativt beskjedne midler har nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited mobilisert ildsjeler og tilrettelagt for utvikling av nye sosiale entreprenørskap på Storhaug. Satsningen på sosialt entreprenørskap inngår i områdesatsningen som Stavanger kommune i samarbeid med staten gjennomfører på Storhaug.
.