Rapporter

Grunnskolens håndtering av bekymringsfullt skolefravær

Publisert: 21.02.2022 Oppdatert: 10.03.2022
Det har vært en kraftig økning i antall saker om bekymringsfullt skolefravær de to siste skoleårene, og skolenes håndtering av sakene er mangelfull og lite systematisert.
.