Rapporter

Håndtering av koronapandemien

Publisert: 18.10.2021 Oppdatert: 19.10.2021

Stavanger kommune har gjort en solid innsats i sin håndtering av koronapandemien. Smitteutbrudd er effektivt slått ned, og kommunen har klart å beskytte eldre og andre risikogrupper bedre enn mange andre storbykommuner. Nå er det viktig å trekke lærdommer ut av krisen for å kunne stå bedre rustet når neste krise melder seg.

.