Rapporter

Informasjonssikkerhet i Stavanger kommune

Publisert: 12.02.2019 Oppdatert: 02.10.2019

I prosjektet har vi vurdert kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, spesielt kommunens organisatoriske tiltak.

Hovedinntrykket er at Stavanger kommune i stor grad har systemer, prosedyrer og tekniske løsninger for å ivareta informasjonssikkerheten. Det er også flere tekniske løsninger som er implementert/skal implementeres som vil overvåke systemet og varsle om mulige trusler. Den største trusselen for Stavanger kommune er dersom ansatte ikke følger fastsatte rutiner og prosedyrer. Opplæring og informasjon er derfor viktige virkemiddel.