Rapporter

Oppfølging av politiske vedtak i Stavanger kommune

Publisert: 01.05.2023 Oppdatert: 22.12.2023
Stavanger kommune har i hovedsak system og rutiner som sikrer oppfølging av politiske vedtak som forutsatt, og det er også stort sett tilfredsstillende rutiner for rapportering tilbake til de folkevalgte. Det er imidlertid vanskelig å få oversikt over eventuelle saksrestanser.
.